foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Phụng; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ Ph513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tiêu dùng không bảo đảm tài sản tại Agribank Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị giảm thiểu RRTD tiêu dùng không BĐTS tại NH trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Lưu Ngân; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Ngô Thị Hồng Gấm; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ G120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của hợp tác xã trong thời gian tới.

 

Tác giả: Ngô Thị Thúy Linh; TS. Lại Tiến Dĩnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay của nông hộ tại Agribank Duyên Hải, để từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nuôi tôm tại Agribank Duyên Hải.

 

Tác giả: Ngô Hiền Đức; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Đ552. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm này thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn