foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Văn Hậu; GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ H125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng và đánh giá việc hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ E Mobile Banking tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất hàm ý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ E Mobile Banking trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dương Thị Thanh Truyền; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ kiều hối tại Agribank Trà Vinh, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ kiều hối tại ngân hàng này trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Khắc Ngân Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về CLTD, các chỉ tiêu đánh giá CLTD của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng CLTD NNNT của Agribank tỉnh Trà Vinh để xác định các tác nhân ảnh hưởng đến CLTD NNNT tại Agribank tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với Agribank, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa CLTD NNNT.

Tác giả: Trần Quốc Phong; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trong thời gian qua, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.