foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Đ110. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN của KHCN tại Agribank Trà Vinh, trên cơ sở đó, đưa ra kết luận và hàm ý quản trị giúp ngân hàng cải tiến nâng cao KNTN của người vay.

Tác giả: Trịnh Bạch Đằng; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Đ116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục vay vốn của KHCN BIDV – chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý chính sách gia tăng ý định tiếp tục vay vốn của KHCN trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trương Văn Tùng; TS. Lại Tiến Dĩnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ T513. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm giảm thiểu nợ xấu của KHDN tại BIDV chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trương Hoàng Trượng; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr561. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng nông nghiệp, nông thôn của nông hộ. Từ đó, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng nông nghiệp, nông thôn của nông hộ tại Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trương Minh Tuấn; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn