foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Hàn Văn Long; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / L431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban và đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng hài lòng công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang;

- Đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

 

Tác giả: Nguyễn Trường Thanh; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597034 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là qua nghiên cứu pháp luật về thu ngân sách địa phương (NSĐP) cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về thu NSĐP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn pháp luật về thu NSĐP.

 

 

Tác giả: Huỳnh Thanh Triều; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / Tr309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá công tác marketing của Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian qua, để phát hiện các tác động của marketing đến các hoạt động của BIDV Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho ngân hàng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hoạt động Marketing tại các Ngân hàng thương mại;

- Đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 đến 2017 nhằm tìm ra những hạn chế, những điểm mạnh của ngân hàng trong thời gian qua;

- Phân tích các tác động của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của BIDV Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho của Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. 

 

Tác giả: Tô Hữu Đạt; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.87 / Đ110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động marketing cho sản phẩm Quýt đường trong thời gian qua, tìm ra những mặt đạt được và hạn chế trong hoạt động marketing, từ đó đưa ra những quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm Quýt đường tại HTX Thuận Phú.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing cho sản phẩm Quýt đường trong thời gian qua;

- Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng hoạt động marketing cho sản phẩm Quýt đường của HTX Thuận Phú để nhận biết những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm Quýt đường của HTX Thuận Phú trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Bảo Lộc; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / L451 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm tại chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến ý đinh lựa chọn chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh;

- Xác định mức độ ảnh hưởng đến ý đinh mua sắm tại chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu cho sẽ làm cơ sở giúp các doanh nghiệp định hướng chiến lược phân phối sản phẩm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống kênh bán lẻ truyền thống trên địa bàn Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.