foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Bích Vân; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.47910959786 / V121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ du lịch tâm linh tại tỉnh Trà Vinh, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những điểm đến du lịch tâm linh đặc trưng của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các lý thuyết về du lịch tâm linh và phát triển bền vững du lịch tâm linh;

- Phân tích thực trạng quản lý và phát triển loại hình du lịch tâm linh của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2017;

- Đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm phát triển loại hình du lịch tâm linh tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Vân; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / V121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu này là đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh tại Jollibee Trà Vinh. Đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh tại Jollibee Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh tại Jollibee Trà Vinh;

- Rút ra hàm ý quản trị giúp cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee thu hút và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng tại Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Phạm Ngọc Phương; PGS. TS. Trương Đông Lộc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2070959785 / Ph561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tuân thủ thuế, nội dung của tuân thủ thuế;

- Xây dựng thang đo các nhân tố và đo lường sự ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất các hàm ý chính sách để nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

 

Tác giả: Võ Thị Yến Oanh; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 / Ch125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành từ năm 2012 đến 2017, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HTX NN huyện Châu Thành nói riêng và HTX NN của tỉnh Trà Vinh nói chung.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX NN trước và sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành;

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành, giai đoạn 2018 – 2022.

 

Tác giả: Bùi Minh Châu; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 / Ch125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng và quảng bá thương hiệu gạo ST 20 tỉnh Sóc Trăng, qua đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ gạo ST 20 từ năm 2015 đến năm 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu gạo ST 20 của người tiêu dùng;

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu gạo ST 20;

- Đề xuất các giải pháp thực hiện xây dựng và quảng bá thương hiệu gạo ST 20 tỉnh Sóc Trăng. 

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.