foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Loan; PGS. TS. Phạm Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.43/ L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, hệ thống lại cách thể hiện niềm tin của cư dân huyện Long Mỹ đối với Bác Hồ và chứng minh niềm tin yêu đối với Bác Hồ của cư dân huyện Long Mỹ bất biến với thời gian. Bác Hồ trở thành điểm tựa, thành động lực để các dân tộc anh em trên quê hương Long Mỹ phấn đấu vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn và gắn kết cộng đồng tốt hơn.

 

Tác giả: Lâm Tuyết Thảo; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.0959792 / Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ vị trí vai trò thực hiện chính sách dân tộc địa phương, luận văn trình bày thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer đối với chính sách văn hóa dân tộc ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Từ đó kiến nghị về giải pháp nhằm phát huy đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer gắn với chính sách văn hóa dân tộc hiện nay.

 

Tác giả: Trần Ngọc Hân; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.0959792/ H121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về mối quan hệ mật thiết giữa chiếc xuồng đối với cuộc sống của người dân Tây Nam Bộ nói chung và người dân Hậu Giang nói riêng. Tìm hiểu về chiếc xuồng như một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất và người Hậu Giang, vai trò của chiếc xuồng trong đời sống văn hóa vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần và sinh hoạt hàng ngày của con người Hậu Giang.

Nghiên cứu sự thay đổi về vai trò của chiếc xuồng, về mối quan hệ của chiếc xuồng với con người cùng với sự phát triển kinh tế xã hội để chiếc xuồng ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống và đó là nhân tố không thể thay thế, đặc biệt trong đời sống văn hóa.

 

Tác giả: Bạch Nhât Trường; GS. TS. Lê Chí Quế (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.09597 / Tr561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực tế để tìm hiểu những vấn đề mới, những bản sắc văn hóa của người con Nam Bộ nói chung, văn hóa của thương nhân ở thị xã Ngã Bảy nói riêng. Từ đó, tìm ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa của thương nhân, đồng thời góp phần cùng ngành văn hóa định hướng những tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng danh hiệu “thương nhân văn hóa” và “văn minh đô thị”

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Lan; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 959.7 / L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về giá trị văn hóa của Di tích lịch sử văn hóa và Di tích lịch sử cách mạng. Nắm được công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian qua, từ đó tìm ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân để giúp các ngành chức năng huyện nhà có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, phát triển các khu di tích tốt hơn.

Từ việc tìm hiểu thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử trên địa bàn huyện Châu Thành, luận văn đưa ra những đề xuất, kiến nghị, phương hướng, giải pháp nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chức năng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng để ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.