foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Trúc Mai, PGS. TS. Võ Trung Hùng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285 M103. Vị trí: Phòng đọc

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu và xây dựng hệ chuyên gia ứng dụng trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh.

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia, hoạt động TVTS, lý thuyết chọn nghề nghiệp, ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP và một số bài báo, luận văn tốt nghiệp khóa trước.

 

 

Tác giả: Đoàn Phước Miền, TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4 M305.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu nhận dạng chữ số và ứng dụng để tìm lời giải cho trò chơi Sudoku.

Đề tài tập trung nghiên cứu xung quanh các đối tượng sau:

- Thuật toán K – láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbors);

- Thuật toán SVM;

- Mạng Nơron;

- Các hình ảnh sudoku.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Thành C; TS. Đỗ Thanh Nghị, TS. Phạm Nguyên Khang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 60Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31 C250.Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình cho bài toán nhận dạng logo với mong muốn có thời gian xử lý nhanh và độ chính xác cao. Ngoài ra mô hình đề xuất phải không quá phức tạp để có thể ứng dụng vào việc xây dựng các hệ thống nhận dạng logo trong thực tế.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần; TS. Nguyễn Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 T121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

• Điều khiển cân bằng hệ con nêm ngược.

• So sánh và đánh giá tính ổn định của hệ thống dựa trên nhiều phương pháp điều khiển từ cổ điển đến hiện đại.

• Làm cơ sở nghiên cứu trong hoạt động giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và ứng dụng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Văn Minh. PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014. Mô tả: 91Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 005.7 M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và ý nghĩa của đề tài:

- Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT;

- Giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn hơn về dự định nghề nghiệp trong tương lai của mình;

- Tìm ra xu hướng chính, ở học sinh THPT nói riêng và ở giới trẻ nói chung, trong lựa chọn việc làm nghề nghiệp của họ.

Về khoa học: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phát hiện ra các đặc điểm chung của HSSV hỗ trợ ban tư vấn Tuyển Sinh có những nhận định cụ thể và đề ra các giải pháp hữu hiệu.

Về thực tiễn: Qua đề tài này tôi mong muốn làm r õ thực trạng chọn ngành nghề trong tương lai của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Thông qua đó chỉ ra điều bất cập, những vấn đề còn tồn tại, còn chưa phù hợp trong xu hướng lựa chọn của họ. Ngoài ra, đề tài còn làm rõ nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn giúp cho các nhà quản lý có thêm những cơ sở khoa học, để hoạch định chính sách cho phù hợp hơn với thực tế, đặc biệt là những chính sách giáo dục và đào tạo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn