foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Phol, TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Xây dựng website quản lý, lưu hành văn bản tại Trường đại học Trà Vinh. Ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác điều hành văn bản tại Trường Đại học Trà Vinh. Triển khai phân hệ điều hành công việc của nhà trường qua hệ thống website quản lý, lưu hành văn bản.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đan Thanh, PGS. TS. Võ Trung Hùng (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng phục vụ tại Thư viện Trường Đại học Trà Vinh. 3 Để đạt được mục tiêu trên nhiệm vụ của đề tài là: Xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu ngành Công nghệ Thông tin được quản lý tại Thư viện Trường Đại học Trà Vinh; Thu thập các tài liệu liên quan đến tìm kiếm thông tin và nghiên cứu các kỹ thuật liên quan đến tìm kiếm thông tin: phân tích, lập chỉ mục, tìm kiếm, xếp hạng; Nghiên cứu các tính năng hỗ trợ của thư viện mã nguồn mở Lucene; Xây dựng kho dữ liệu thử nghiệm từ các tài liệu ngành Công nghệ Thông tin (sách, báo, tạp chí, tài liệu số, …) được quản lý ở thư viện; Triển khai, cài đặt thử nghiệm hệ thống tra cứu tài liệu tại thư viện..

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Minh Đương.

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Trà Vinh; Nghiên cứu công nghệ web ngữ nghĩa và ứng dụng; Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống; Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống; Đánh giá kết quả thử nghiệm.

Register to read more ...

Tác giả: Khấu Văn Nhựt, TS. Nguyễn Hồng Sơn (Người hướng dẫn khoa học).

Học viên CN Bưu chính Viễn Thông. Năm: 2013.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm

Trong trong luận văn này sẽ phân tích, đánh giá ảnh hưởng tốt hoặc xấu của từng phương pháp điều khiển tắc nghẽn đa đường với các dạng ứng dụng thời gian thực và phi thời gian thực cho việc truyền tải đa đường. Sử dụng bộ công cụ NS2 để thực nghiệm mô phỏng. Qua kết quả thực nghiệm mà có đánh giá, đề xuất cải tiến.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Phong Dũ, TS. Lê Tuấn Anh (Người hướng dẫn khoa học).

Học viên CN Bưu chính Viễn Thông. Năm XB: 2013.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm

Kiến trúc Multipath TCP [4] hay TCP đa đường là giao thức mở rộng các đặc điểm từ giao thức TCP, cho phép một kết nối phân chia thành nhiều đường (path) và dữ liệu được truyền trên các đường này đồng thời. Multipath TCP hoạt động giống như TCP và mở rộng thêm các API nhằm cung cấp thêm chức năng điều khiển cho các ứng dụng của nó...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.