foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Nam; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 003.2/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống dự báo kết quả doanh thu đến từng địa bàn cụ thể tại VNPT Trà Vinh theo các chu kỳ thời gian tháng, quý, từ đó hỗ trợ cho quá trình ra quyết định để có thể dự đoán được mục tiêu, sửa đổi chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động điều hành SXKD của đơn vị.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 025.04/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất giải pháp trong tìm kiếm tài nguyên học tập dựa trên nội dung văn bản tiếng Việt và sử dụng sức mạnh của xử lý song song và phân tán của một cụm máy tính để xử lý dữ liệu, giúp cho sinh viên tìm được nhiều tài liệu mà mình quan tâm, tiết kiệm thời gian xử lý những tài liệu không liên quan.

 

Tác giả: Trần Quốc Toàn; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết về xử lý và phân loại bản tin tự động, thực hiện bước phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và đặc tả hệ thống phân loại bản tin tự động cần xây dựng. Nghiên cứu mô hình phân loại bản tin theo chủ đề (Topic model) sử dụng thuật toán Latent Dirichlet Allocation (LDA) để tìm tập đặc trưng cho các chủ đề áp dụng cho luận văn. Xây dựng ứng dụng “xây dựng công cụ phân loại bản tin tự động” chạy trên nền web, triển khai, cài đặt thử nghiệm hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Mộng Thu; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu luận văn là ứng dụng phương pháp học sâu để phát hiện và nhận dạng xe máy trong các hình ảnh thu nhận từ camera.

 

Tác giả: Nguyễn Anh Minh; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 910.285/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng được ứng dụng hỗ trợ người du lịch có sử dụng công nghệ thực tế tăng cường với một số tính năng cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn