foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Công Nhân; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285/ Nh121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh được xây dựng dựa trên kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy SVM. Hệ thống gồm các chức năng tư vấn phục vụ các đối tượng như: học sinh THCS, THPT và các đối tượng khác có nhu cầu học nghề. Thí sinh có thể đặt câu hỏi cho hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tiếp trên trang website. Khi câu hỏi của thí sinh được hệ thống tiếp nhận và phân loại tự động gửi đến chuyên gia theo từng lĩnh vực để các chuyên gia trả lời và phản hồi lại cho thí sinh thông qua địa chỉ mail hoặc SMS. Trong quá trình đợi câu trả lời từ chuyên gia hệ thống sẽ sử dụng kỹ thuật tính độ tương đồng của câu hỏi hiện tại so với các câu hỏi được trả lời trước để cung cấp thêm thông tin về công tác tư vấn cho thí sinh và phản hồi tức thì lại câu trả lời cho các câu hỏi có nội dung giống với các các câu hỏi đã được chuyên gia trả lời trước đó.

 

Tác giả: Trần Thanh Quốc; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.3/ Qu451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết và ứng dụng thử nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

 

Tác giả: Trần Việt Thế Anh; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 618.92000285/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, lập trình xây dựng được một mô hình chẩn đoán bệnh nhi dựa vào các phương pháp máy học; đồng thời đánh giá được hiệu quả của hệ thống.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh; TS. Huỳnh Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.5/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu khung xương bằng cách sử dụng một hoặc nhiều camera Kinect 360 của MicroSoft để ghi nhận quá trình chuyển động của đối tượng, sau đó trích thông tin đặc trưng.

 

Tác giả: Lâm Thị Hồng Thư; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.5/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin điện tử tích hợp bản đồ chỉ đường và hệ thống chuyển văn bản nội bộ, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian chuyển văn bản, nâng cao sự chủ động của cán bộ, công chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn