foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hồng Sang; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.74/ S106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất giải pháp cho gợi ý tìm kiếm tài liệu học tập dựa trên phiên làm việc của người dùng để giới thiệu tài liệu có liên quan đến người dùng, giúp người dùng tìm được nhiều tài liệu mà mình quan tâm, tiết kiệm thời gian xử lý những tài liệu không liên quan. Từ đó, giúp cho hệ thống thư viện điện tử, trung tâm học liệu, các website chia sẻ tài nguyên học tập có thể cải thiện được độ chính xác của tập kết quả trả về trong quá trình tìm kiếm.

 

Tác giả: Võ Thị Thu Trang; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.21/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về nền tảng chatbot, nghiên cứu lý thuyết và chọn giải pháp tối ưu nhất để xây dựng chatbot. Thu thập dữ liệu để xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi/trả lời trong tư vấn tuyển sinh đào tạo chatbot (dự kiến 05 bộ câu hỏi). Phân tích, thiết kế và xây dựng nền tảng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Thực nghiệm và đánh giá độ chính xác của chatbot dựa trên bộ câu hỏi đã thu thập được. Hệ thống ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở để xây dựng chatbot, giảm chi phí xây dựng hệ thống, chi phí bản quyền. Mặt khác cũng sẽ dễ dàng nâng cấp, tùy chỉnh, lập trình thêm tính năng khi cần thiết, không lệ thuộc vào quá nhiều vào các nền tảng đã xây dựng sẵn.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.693/ Kh107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu lý thuyết và các công nghệ xây dựng nền tảng Chatbot. Thu thập thông tin, số liệu để xây dựng các bộ dữ liệu huấn luyện Chatbot. Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Chatbot.Huấn luyện Chatbot trên các bộ dữ liệu đã xây dựng. Triển khai và tích hợp Chatbot vào hệ thống khảo sát trực tuyến và website của phòng Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Trà Vinh..

 

Tác giả: Cao Văn Thưa; TS. Phan Quốc Nghĩa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.74/ Th551. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu các mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên dữ liệu ngữ cảnh và lịch sử của người dùng để tìm ra những nguồn tài nguyên hoặc sản phẩm giới thiệu cho người dùng những sản phẩm mà người dùng chưa từng biết đến. Sử dụng thuật toán KNN dựa trên dữ liệu ngữ cảnh để cải thiện lại mô hình

 

Tác giả: Lữ Minh Liềng; TS. Nguyễn Thiện Nghĩa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.38411/ L306. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống giám sát gửi và lấy xe một cách tự động trên cơ sở ứng dụng kĩ thuật RFID và xử lý ảnh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn