foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Mến; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.5509597/ M254. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Huỳnh Bé Năm; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ N114. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.

Tác giả: Dương Văn Lợi; PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6722/ L462. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và tìm giải pháp khắc phục chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Trần Hoàng Kim Ngân; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ Ng121. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách để tăng cường mức độ tuân thủ chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn