foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Năng, PGS. TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ N116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng tình hình người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Trà Cú, xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân sau khi hết tuổi lao động tại huyện Trà Cú.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Tài; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6/ T103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả về kinh tế của tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tiểu dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Tác giả: Tiêu Thanh Tân; TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và phân tích thực trạng về xây dựng NTM trên địa bàn các xã huyện Tiểu Cần hiện nay, từ đó đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu huyện Tiểu Cần trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hồ Thị Hồng Trang; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng của người khám chữa bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.110959786/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ĐTN nông thôn cho người lao động DT Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.