foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Hoàng Anh; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.404 A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện than của Ban QLDA Nhiệt điện 3 để phát hiện những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dự án, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi cải thiện hoạt động quản lý dự án, nâng cao kỹ năng quản lý để góp phần hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hoạt động quản lý dự án, quy trình quản lý dự án và bám vào quy trình để đánh giá xem khâu nào cần hoàn thiện.

- Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện than tại Duyên Hải -Trà Vinh của Ban QLDA Nhiệt điện 3 trong thời gian vừa qua.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án nhà máy nhiệt điện than của Ban QLDA trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Lâm Thị Ngọc Thuận; TS. Nguyễn Trung Đông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 121Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục tiêu đề tài nhằm phân tích và xác định các nhân tố tạo áp lực trong công việc đối với công chức ngành Thuế tỉnh Trà Vinh, từ đó rút ra hàm ý nhằm giảm áp lực trong công việc của công chức ngành Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích thực trạng công việc của công chức tại ngành Thuế tỉnh Trà Vinh, sau đó vận dụng các cơ sở lý thuyết để xác định các nhân tố tạo áp lực trong công việc cho phù hợp.

- Phân tích các nhân tố tạo áp lực trong công việc đối với công chức Thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Đề ra một số hàm ý nhằm giảm áp lực trong công việc và nhằm nâng cao tính gắn kết đối với công việc của công chức ngành Thuế tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Hoàng Nam; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 131Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên trong quá trình công tác tại các Chi nhánh VDB - khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề ra một số giải pháp chủ yếu nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên nhằm tăng lòng trung thành của họ với Ngân hàng.

Đề tài được hình thành nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

(1) Nghiên cứu thực trạng sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại các Chi nhánh VDB - khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

(2) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại các Chi nhánh;

(3) Nghiên cứu kết quả và nguyên nhân để đề xuất giải pháp góp phần làm tăng sự thỏa mãn của nhân viên trong công việc tại các Chi nhánh VDB - khu vực đồng bằng sông Cửu Long. .

Register to read more ...

Tác giả: Lê Ngọc Thúy; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 99Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.802 Th523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Hoàn thiện chiến lược Marketing của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Để đạt được mục tiêu chung như trên, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xác định được các ưu điểm, nhược điểm của chiến lược Marketing của VPBank trong thời gian qua.

- Xác định các bài học từ các đối thủ cạnh tranh.

- Xác định các nhóm giải pháp cụ thể hoàn thiện chiến lược Marketing của VPBank.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Lan; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 123Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17 L-105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ gắn bó với công việc của nhân viên NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Tìm ra cơ sở khoa học và đề nghị một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng sự gắn bó của họ với công việc tại đơn vị.

Để đạt được mục tiêu chung như trên, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Đánh giá chung về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng sử dụng lao động tại NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, qua đó kiểm định về mối quan hệ giữa các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ gắn bó với công việc của nhân viên.

Mục tiêu 3: Đề ra giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn và mức độ gắn bó với công việc của nhân viên.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.