foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Phúc. TS. Trần Văn Thảo (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2013.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Đánh giá thực trạng lập báo cáo ngân sách hiện tại ở xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đánh giá mức độ hữu ích của báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tìm ra ưu, khuyết điểm của hệ thống báo cáo ngân sách hiện tại. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Phương. TS. Quan Minh Nhựt (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2014.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Phân tích tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất TTCN truyền thống tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất TTCN truyền thống tỉnh Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ sản xuất TTCN truyền thống tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Minh Trung. PGS. TS. Bùi Quang Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 95Tr. Kích thước: 30cm. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giải quyết việc làm cho lao động nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động ở Thành phố Trà Vinh, từ đó nghiên cứu những hạn chế và nguyên nhân trong giải quyết việc làm.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động ở Thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thanh Huyền, TS. Nguyễn Hiệp (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phần lớn đề tài chủ yếu đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng của các loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân (KTTN) tỉnh Trà Vinh giai đoạn hiện nay về nhiều mặt trong giai đoạn khởi nghiệp cũng như trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp. Đồng thời một lần nữa khẳng định lại tầm quan trọng của KTTN trong quá trình phát triển của bất kỳ một quốc gia, một địa phương nào. Từ đó thấy được những mặt thành công cũng như những hạn chế còn tồn tại làm giảm sút năng lực cạnh tranh của KTTN tỉnh Trà Vinh. Mục đích chính là tìm và đề xuất các giải pháp phát triển KTTN tỉnh Trà Vinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Từ mục đích này, đề tài xác định mục tiêu là: Khái quát các vấn đề l‎ý luận về phát triển kinh tế tư nhân; đánh giá thực trạng phát triển KTTN tỉnh Trà Vinh; và đề xuất các giải pháp có cơ sở và khả thi phục vụ phát triển KTTN tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Châu Hùng Tính, TS. Đào Hữu Hòa (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục đích, nhiệm vụ khoa học của luận văn:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách; Phản ánh và đánh giá đúng thực trạng, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh. Để đạt được mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đầu tư bằng nguồn NSNN. - Chỉ ra thực trạng công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh trong những năm qua, qua đó rút ra những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.