foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Kiều Oanh; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ O408. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về NLĐCTN và những quy định của pháp luật dành riêng cho đối tượng này. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật lao động chưa thành niên, trên cơ sở đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và đảm bảo việc thực thi pháp luật được thực hiện công bằng ở Việt Nam.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Tươi; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970172/ T558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu, phân tích làm rõ từng nội dung quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền, nghĩa vụ nuôi con sau ly hôn. Trên cơ sở lý luận, tác giả tìm hiểu, tổng hợp kết quả thực tiễn và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam; thông qua đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ nuôi con sau ly hôn.

 

Tác giả: Huỳnh Duy Khang; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ Kh106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, từ những quy định chung của Bộ luật Dân sự. Tác giả tìm ra những khó khăn, bất cập của quy định pháp luật và thực tế áp dụng quy định của pháp luật vào giải quyết các vụ án do xâm phạm tính mạng, sức khỏe. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, qua những vụ án liên quan đến bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, thực tế trên địa bàn cả nước.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trà My; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ M600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu được thực hiện một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra. Đồng thời, đề tài cũng đi sâu vào nghiên cứu một số trường hợp cụ thể để có thể vận dụng trong thực tiễn giải quyết các tình huống tương tự. Bên cạnh đó, trong luận văn tác giả không chỉ dừng lại nghiên cứu các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này mà còn tiến hành xem xét công tác áp dụng pháp luật qua một số vụ việc cụ thể trong thời gian qua, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Phượng; PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59702/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về các quy định của pháp luật về người THTT tại phiên tòa sơ thẩm dân sự. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về người THTT tại phiên tòa sơ thẩm dân sự hiện nay.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.