foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lý Hải; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970668/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện cơ sở lý luận liên quan đến công ty TNHH, vốn điều lệ của công ty TNHH. Phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Phân tích và tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật (sửa đổi, bổ sung) liên quan đến tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH.

 

Tác giả: Phạm Yến Lan; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597082/ L105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của quảng cáo thương mại ngoài trời, sự cần thiết và tập trung điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời. Phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, bao gồm chủ thể hoạt động quảng cáo ngoài trời, đồng thời phân tích những quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn đề đã nêu trên. Nêu lên một số thực trạng về hoạt động quảng cáo ngoài trời đang phát sinh trên thực tế để từ đó tác giải nêu lên được những bất cập và đưa ra hướng đề xuất, tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo ngoài trời phát triển, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thương nhân, tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến, phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Lê Văn Quí; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597082/ Qu300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm ra những điểm bất cập, hạn chế của pháp luật về hoạt động cho vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn; kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động cho vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tác giả: Phạm Trường Thọ; PGS. TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Th400. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn nhằm làm rõ các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về trình tự thủ tục tố tụng giải quyết án kinh doanh, thương mại ở Toà án nhân dân cấp huyện từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

 

Tác giả: Đặng Chí Thiện; TS. Bùi Kim Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970488/ Th305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật hiện hành và thực trạng pháp luật về bảo hộ tên thương mại tại Việt Nam. Đồng thời, đề tài đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật về tên thương mại nhằm phù hợp với thực trạng chung của đời sống xã hội hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.