foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hoàng Hùng, PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ H513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là làm rõ các quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, khảo sát thực tiễn việc áp dụng các quy định đó để từ đó đánh giá hiệu quả của các quy định và hướng tới việc đưa ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả: Phạm Hoàng Yến, PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ Y603. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là làm rõ các quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, khảo sát thực tiễn việc áp dụng các quy định đó để từ đó đánh giá hiệu quả của các quy định và hướng tới việc đưa ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ H305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện thụ lý vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huế, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc phân tích cụ thể quy định về hợp đồng trong pháp luật dân sự, chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong lý luận, thực tiễn áp dụng và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật dân sự về hợp đồng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Phan Hoài Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597022/ O408. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần làm sáng tỏ những quy định về yếu tố vô hiệu do giả tạo của hợp đồng và hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu cũng như thực trạng, thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, để từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn