foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Mai Hương; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.9223071/ H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận của các mô hình dạy đọc truyện ngắn; các mô hình dạy đọc phát triển năng lực người học;

- Đánh giá về thực trạng dạy học truyện ngắn hiện nay;

- Đề xuất mô hình dạy đọc mới;

- Thực nghiệm mô hình đề xuất và đánh giá để kiểm tra tính khả thi của mô hình.

 

 

Tác giả: Thạch Hùng; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát năng lực tiếp nhận truyện dân gian trong sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (Cơ bản) của học sinh Khmer và có sự đối chiếu với HS Kinh;

- Đánh giá những yếu tố tác động đến năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer;

- Đề xuất những quy trình và phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer ở trường THPT Tập Sơn.

 

 

Tác giả: Ngô Thị Cẩm Anh; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / A107 . Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The study is aimed at investigating the effects of using the TPR approach in teaching vocabulary to young learners; and exploring the attitudes of young learners towards learning vocabulary using the TPR approach when TPR is applied in EFL teaching and creating effective classroom activities.

 

 

Tác giả: Liêu Thị Kiều Quyên; TS. Nguyễn Bửu Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3 / Qu603 . Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The study is aimed to investigate the effects of using pictures in teaching speaking English to young learners and explore the attitudes of young learners towards learning speaking English using pictures.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

Although there are many studies to examine the effects of language games on speaking, writing, listening and grammar, in Vietnam few studies have investigated the effect of language games on young learners’ vocabulary retention, especially in the researcher’s school. Therefore, the study is conducted to:

- Investigate the effects of using language games on Vietnamese young learners’ EFL vocabulary retention at Phuong Thanh C primary school;

- Discover Vietnamese young learners’ attitudes towards the use of language games at Phuong Thanh C primary school.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.