foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Omnara; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ O430. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số tín hiệu thẩm mĩ trong ca từ dân ca Khmer Nam Bộ theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học, từ đó phát hiện một số ý nghĩa biểu trưng của những THTM được sử dụng. Qua đó, thấy được những đóng góp của dân ca Khmer Nam Bộ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phương pháp giảng dạy tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao – dân ca Khmer Nam Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Văn học dân gian Khmer tại Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

 

Tác giả: Thạch Ngọc Châu; TS. Đinh Lư Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ cở lí luận về việc dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7. Khảo sát thực trạng dạy từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 hiện nay tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất cách thức dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 và thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của việc đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc dạy học ngữ văn Khmer nói chung, dạy học từ vay mượn từ tiếng Pali-Sanskrit nói riêng. Hệ thống những từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 đồng thời đối dịch những từ vay mượn này sang tiếng Việt.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Mụi; TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.00712/ M510. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study aims at finding the teachers’ perceptions towards strengths and weaknesses of “Tiếng Anh 5” textbook (designed by MOET in collaboration with Macmillan East Asia), and then recommendations from teachers for those weaknesses to have a better improvement for the future republication of this textbook.

 

Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study attempts to explore the effects of collaborative writing on EFL learners’ writing ability and how EFL students perceive collaborative writing after a prolonged engagement in such activity.

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; TS. Đặng Tấn Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.007/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study is aimed to achieve the following objectives: To examine the students’ understanding of task-based approach on language learning? To explore students’ perceptions on learning task-based language learning in classroom practice?


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.