foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Khánh Ly; TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 955Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học, một trong 3 chuyên đề học tập lớp 10 được quy định trong CTGD Ngữ văn 2018. Xây dựng mô hình thiết kế kế hoạch tổ chức chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học. Thiết kế kế hoạch tổ chức chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học cho khối lớp 10 trường THPT An Thới (TP. Phú Quốc, Kiên Giang).

 

Tác giả: Võ Hồng Đang; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Đ106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng lý thuyết “Vòng tròn thảo luận văn chương” vào dạy đọc hiểu truyện dân gian Việt Nam lớp 10 nhằm tạo sự hứng thú, tích cực, chủ động trong hoạt động khám phá kiến thức của học sinh, góp phần đổi mới việc dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại, luận văn phát triển năng lực đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại cho người học.

 

Tác giả: Hình Thị Xuân Hương; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phát triển kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông thông qua phương pháp phân tích mẫu và phương pháp dạy viết dựa trên tiến trình.

 

Tác giả: Cao Chí Thăm; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Th114. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần hiện thực hóa quy trình dạy học truyện ngắn hiện đại Việt Nam, thông qua dạy học truyện ngắn của Nam Cao trong Chương trình Ngữ văn lớp 11, đáp ứng chương trình định hướng phát triển năng lực và phẩm chất vào thực tiễn dạy học trong thời gian tới ở trường trung học phổ thông.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn