foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Sỹ; TS. Phạm Văn Hoàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ S600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa nguồn công suất phản kháng nhằm giảm thiểu tổng tổn thất công suất chỉ sử dụng các dữ liệu đo liên tục của thiết bị đo lường đồng bộ pha PMU.

 

Tác giả: Thạch Minh Sáng; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành, nguồn gốc xuất hiện và sự thực hành nghi lễ thờ cúng cũng như nhận diện đặc trưng của tín ngưỡng thờ Bà Cậu. Từ đó, hình thành bộ tài liệu tham khảo cho người đọc về tín ngưỡng thờ Bà Cậu ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Tác giả: Lê Trọng Nghĩa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31243/ Ngh301. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng hai mô hình Mạng nơron nhân tạo (ANN), một mô hình cho lò hơi, một mô hình cho tuabin;

- Tích hợp mô hình ANN cho lò hơi và mô hình ANN cho tuabin vào một mô hình ANN mô phỏng một nhà máy nhiệt điện để dự báo công suất phát của nhà máy.

 

Tác giả: Võ Đăng Khoa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Kh401 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tính khả thi về điều kiện lắp đặt, cấu hình hệ thống và chi phí đầu tư hệ thống pin quang điện độc lập trên hồ nuôi cá tra tại Cù lao Đồng Phú:

- Đánh giá các điều kiện lắp đặt pin quang điện;

- Tối ưu thiết kế hệ thống pin quang điện để có chi phí đầu tư thuần hiện tại thấp nhất.

 

 

Tác giả: Võ Quốc Hùng; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3192/ H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đo, khảo sát sóng hài thực tế của phụ tải một số trạm biến áp phân phối trên tuyến 477CK để mô phỏng, phân tích sóng hài trong hệ thống lưới phân phối và đề xuất giải pháp lọc thụ động để cải thiện sóng hài cho lưới điện phân phối huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn