foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trọng Nghĩa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31243/ Ngh301. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng hai mô hình Mạng nơron nhân tạo (ANN), một mô hình cho lò hơi, một mô hình cho tuabin;

- Tích hợp mô hình ANN cho lò hơi và mô hình ANN cho tuabin vào một mô hình ANN mô phỏng một nhà máy nhiệt điện để dự báo công suất phát của nhà máy.

 

Tác giả: Võ Đăng Khoa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Kh401 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tính khả thi về điều kiện lắp đặt, cấu hình hệ thống và chi phí đầu tư hệ thống pin quang điện độc lập trên hồ nuôi cá tra tại Cù lao Đồng Phú:

- Đánh giá các điều kiện lắp đặt pin quang điện;

- Tối ưu thiết kế hệ thống pin quang điện để có chi phí đầu tư thuần hiện tại thấp nhất.

 

 

Tác giả: Võ Quốc Hùng; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3192/ H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đo, khảo sát sóng hài thực tế của phụ tải một số trạm biến áp phân phối trên tuyến 477CK để mô phỏng, phân tích sóng hài trong hệ thống lưới phân phối và đề xuất giải pháp lọc thụ động để cải thiện sóng hài cho lưới điện phân phối huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. 

 

Tác giả: Trần Ngọc Phương Toàn; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ T406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích tối ưu phân bố công suất hệ thống điện Đồng bằng Sông Cửu Long;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán tối ưu phân bố công suất trong HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Power World Simulator (PWS) và Matlab;

- Nghiên cứu các chế độ vận hành của HTĐ ĐBSCL;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm: Giảm công suất cực đại, giảm lượng công suất dự trữ, cho phép tối đa khả năng sử dụng của các nhà máy điện với nhiên liệu rẽ, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện do có sự hỗ trợ lẫn nhau của các nhà máy điện…

 

Tác giả: Nguyễn Đăng Khởi; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89/ Kh462 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phương pháp điều khiển dự báo dựa trên mô hình của hệ thống thật để dự báo trước các đáp ứng ở tương lai, trên cơ sở đó, một thuật toán tối ưu hoá hàm mục tiêu sẽ được sử dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển sao cho sai lệch giữa đáp ứng dự báo và đáp ứng tham chiếu của mô hình là nhỏ nhất. 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn