foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Ngọc Phương Toàn; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ T406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích tối ưu phân bố công suất hệ thống điện Đồng bằng Sông Cửu Long;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán tối ưu phân bố công suất trong HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Power World Simulator (PWS) và Matlab;

- Nghiên cứu các chế độ vận hành của HTĐ ĐBSCL;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm: Giảm công suất cực đại, giảm lượng công suất dự trữ, cho phép tối đa khả năng sử dụng của các nhà máy điện với nhiên liệu rẽ, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện do có sự hỗ trợ lẫn nhau của các nhà máy điện…

 

Tác giả: Nguyễn Đăng Khởi; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89/ Kh462 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phương pháp điều khiển dự báo dựa trên mô hình của hệ thống thật để dự báo trước các đáp ứng ở tương lai, trên cơ sở đó, một thuật toán tối ưu hoá hàm mục tiêu sẽ được sử dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển sao cho sai lệch giữa đáp ứng dự báo và đáp ứng tham chiếu của mô hình là nhỏ nhất. 

 

Tác giả: Nguyễn Công Truyền; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Tr527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời là một trong những vấn đề quan trọng trong việc quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp ổn định và vận hành cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu của nghiên cứu là mô phỏng tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Vĩnh Long. Xác định số giờ năng trong năm, cường độ bức xạ từng khu vực, xác định số giờ nắng trung bình của từng tháng cho từng khu vực dự kiến quy hoạch nhà máy.

Thêm vào đó mô phỏng và đánh giá tác động của các nhà máy điện mặt trời đến hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long. Tính toán phân bố công suất trước và sau khi có sự tham gia của nhà máy điện mặt trời.

 

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Bài toán ED (economic dispatch) đã có lịch sử phát triển từ lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch và điều khiển hệ thống điện. Bài toán điều độ tối ưu sử dụng phương pháp danh sách ưu tiên cải tiến và quy hoạch toàn phương là sự kết hợp tốt trong việc giải quyết những vấn đề như tối ưu chi phí sản xuất, vận hành an toàn, tin cậy.

Xây dựng lịch trình khởi động, vận hành, ngừng và bảo trì các tổ máy phát trong nhà máy điện sao cho đạt hiệu quả để giúp cho các kỹ sư vận hành đưa ra các quyết định lựa chọn vận hành tối ưu các tổ máy đáp ứng các yêu cầu phụ tải. Một trong những hỗ trợ đó là một chương trình dựa trên phương pháp danh sách ưu tiên cải tiến và quy hoạch toàn phương để lập lịch huy động cải thiện phân bố công suất tối ưu. Việc tính toán có khả năng thông báo, cập nhật cho các vận hành viên các kịch bản huy động các tổ máy.

Đề tài sẽ là công cụ cơ sở cho các vận hành viên ra quyết định vận hành cho các tổ máy trong nhà máy Nhiệt điện.

 

Tác giả: Nguyễn Tuấn; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  621.310285 / T502 .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình máy phát điện đồng bộ cung cấp điện cho phụ tải trên Matlab & Simulink; zây dựng mô hình bảo mật dữ liệu trên phần mềm OMNeT++; dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink và OMNeT++ mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn