foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Công Truyền; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Tr527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời là một trong những vấn đề quan trọng trong việc quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp ổn định và vận hành cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu của nghiên cứu là mô phỏng tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Vĩnh Long. Xác định số giờ năng trong năm, cường độ bức xạ từng khu vực, xác định số giờ nắng trung bình của từng tháng cho từng khu vực dự kiến quy hoạch nhà máy.

Thêm vào đó mô phỏng và đánh giá tác động của các nhà máy điện mặt trời đến hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long. Tính toán phân bố công suất trước và sau khi có sự tham gia của nhà máy điện mặt trời.

 

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Bài toán ED (economic dispatch) đã có lịch sử phát triển từ lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch và điều khiển hệ thống điện. Bài toán điều độ tối ưu sử dụng phương pháp danh sách ưu tiên cải tiến và quy hoạch toàn phương là sự kết hợp tốt trong việc giải quyết những vấn đề như tối ưu chi phí sản xuất, vận hành an toàn, tin cậy.

Xây dựng lịch trình khởi động, vận hành, ngừng và bảo trì các tổ máy phát trong nhà máy điện sao cho đạt hiệu quả để giúp cho các kỹ sư vận hành đưa ra các quyết định lựa chọn vận hành tối ưu các tổ máy đáp ứng các yêu cầu phụ tải. Một trong những hỗ trợ đó là một chương trình dựa trên phương pháp danh sách ưu tiên cải tiến và quy hoạch toàn phương để lập lịch huy động cải thiện phân bố công suất tối ưu. Việc tính toán có khả năng thông báo, cập nhật cho các vận hành viên các kịch bản huy động các tổ máy.

Đề tài sẽ là công cụ cơ sở cho các vận hành viên ra quyết định vận hành cho các tổ máy trong nhà máy Nhiệt điện.

 

Tác giả: Nguyễn Tuấn; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  621.310285 / T502 .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình máy phát điện đồng bộ cung cấp điện cho phụ tải trên Matlab & Simulink; zây dựng mô hình bảo mật dữ liệu trên phần mềm OMNeT++; dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink và OMNeT++ mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống.

Tác giả: Hồ Phát Hậu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.381 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển bộ nghịch lưu 3 bậc điode kẹp tích cực. Nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho lập trình nhúng Card DSP Card STM32F407 với kỹ thuật lập trình nhúng.

- Giới thiệu bộ nghịch lưu 3 bậc NPC

- Phân tích nghịch lưu 3 bậc ANPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc NPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc ANPC

- Bộ biến tần 3 bậc ANPC với chỉnh lưu 06 xung công suất 100HP

- Tìm hiểu về DSP và kỹ thuật lập trình nhúng.

- So sánh đặc điểm của 2 bộ biến tần NPC và ANPC

- Mô hình và mô phỏng - Xây dựng mô hình thực nghiệm

 

 

Tác giả: Hoàng Trọng Sang; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / S106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối;

- Nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366 bằng phần mềm PSS/ADEPT cho lưới điện phân phối thành phố Trà Vinh;

- Từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện phân phối thành phố Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn